قوانين و مقررات مرتبط با ذیحسابی ها

 مصوبه « تشكيل دانشگاه ويژه فرهنگيان»

 

۱۳۹۰/۰۶/۲۹

شماره7427/90/دش

 (مصوب جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت آموزش و پرورش

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

ماده واحده « تشكيل دانشگاه ويژه فرهنگيان» كه در جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

ماده واحده ـ « دانشگاه ويژه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش بوده و مطابق ضوابط، مقررات و استانداردهاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به صورت هيأت امنايي تشكيل مي‌شود.

تبصره1ـ اين دانشگاه به تعداد مراكز استان‌ها و شهر تهران (در حال حاضر 32 واحد) به صورت پرديس دختران و پسران و در مراكز استان‌ها تشكيل مي‌شود.

تبصره2ـ مراكز مذكور در تبصره فوق، جايگزين مراكز تربيت معلم موجود مي‌شود.

تبصره3ـ دانشجويان اين دانشگاه مطابق قوانين و مقررات، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش خواهندبود.

تبصره4ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دبير هيأت امناي دانشگاه ويژه فرهنگيان مي‌باشد.» /ن م ه

 رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ مهر۱۳۹۰ساعت 16:10  توسط امیر بختیاریان  |